söndag 2 mars 2014

Medeltidsstaden Brätte.....


Man vet inte mycket om hur den lilla köpstaden Brätte egentligen såg ut. Inga avbildningar eller stadsplaner finns bevarade. De uppgifter, man kan hämta ur samtida skriftligt material ger inte heller mycket för handen. En sentida skildring av staden ger prosten Harald Ullenius i början av 1700-talet: ”Brätte var en vacker stad till dess Wenersborg blef funderat. Kallas ännu gamle staden, samt marknaden, som den 8 September årligen hålles, Brätte marknad. Torghällen ligger ännu qvar, synas och lemningar af en hop stengator. Ringmuren som varit omkring stadens träkyrka synes ännu mycket grant. Kyrkogården eller grifteplatsen har varit söder om staden, och ligga der ännu någre griftstenar behållne, men ingen hägn deromkring".
Vad som framkommit vid de arkeologiska utgrävningarna är att Brätte inte har haft någon på förhand uppgjord stadsplan utan bebyggelsen hade fått växa fram efter hand. Kullerstensbelagda gator har slingrat sig bland ett gytter av hus, spridda på sluttningen från Grytåsberget ner mot hamnen. Husen har av allt att döma varit av enklare art, envånings timmerstugor med torvtak. Invid den plats där man tror att torget varit beläget, finns en källare bevarad som eventuellt kan ha tillhört stadens rådstuga. I denna källare har troligen stadens ”kista” (häkte) varit beläget.

Den här bron som ligger strax väster om den gamla staden har väl nada med medeltidsstaden att göra, men är förlängningen av den lilla snutt av Edsvägen som kommer smygande längs elstängslet vid västra hagen. Njurbälte för kuskarna hade nog varit en vara att döda för då det begav sig då kullerstensgatorna verkligen är en grej för sig här....

/Jonas

Källa: Vänersborgs museum. Foto: Moi.....

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar